Framtidsfrön inspirerade under projektet Reach!

Framtidsfrön har nyligen genomfört lektioner inom projektet Reach i Region Östergötland. Reach är ett EU-projekt som ska främja integration för ungdomar mellan 15-24 år med invandrarbakgrund som riskerar att inte slutföra sin gymnasieutbildning. Projektet stödjer ungdomarna att fullfölja gymnasieutbildningen så att de i slutändan kan få jobb. Övriga deltagande kommuner är: Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög och Motala.

Framtidsfröns uppgift har varit att inspirera dessa ungdomar under tre lektioner till att hitta sin egen väg ut på arbetsmarknaden. En förutsättning som är otroligt viktig och som vi gärna poängterar under vår tid med ungdomarna är vikten att gå klart gymnasiet.

Statistiken visar tyvärr tydligt att arbetslöshet är direkt kopplat till avbruten gymnasiegång. Under första lektionen har vi på Framtidsfrön inspirerat ungdomarna genom att diskutera vilka styrkor och egenskaper de har och hur dessa kan användas i ett framtida yrke. Vi har pratat om vad ett yrke är för något och att det faktiskt finns över 8000st olika yrkestitlar i Sverige. Med det upplyser vi om att det finns många olika yrken som kan passa, oavsett val av utbildning.

Svar från en lektion i Norrköping där eleverna fått skriva in sina egenskaper.

Under lektion två fokuserar vi på drömjobb där eleverna har funderat på vad de vill göra på sin arbetstid för att sen hitta flera olika yrken som passar deras intressen. Vi har gjort en övning där eleverna får fundera över vilka yrken som är inblandade i resan från tillverkning till försäljning av en mobiltelefon. En övning som verkligen öppnar ögonen på många elever.

Svar från en lektion i Norrköping där eleverna fått skriva in de olika steg som görs från tillverkning till försäljning av en mobiltelefon.

Under projektet pratar vi också om hur samhället är uppbyggt och vikten av att betala skatt och vad som händer med samhället och individen vid svartjobb. Vidare diskuterar vi hur man går till väga för att söka ett jobb något som också direkt leder in till lektion tre.

Under lektion tre fokuserar vi tillsammans med eleverna helt på att profilera sig på arbetsmarknaden genom att skriva ett bra CV och personligt brev.  

Under projektet Reach har ca 1000 elever och lärare fått möjligheten att inspireras av oss på Framtidsfrön vilket vi tror och hoppas på är ett bra steg på vägen ut i sitt framtida arbetsliv.

Lektionerna under projektet har fallit så väl ut bland de deltagande eleverna att vi nu kan erbjuda en variant till årskurs 9, språk-klasser eller gymnasiet inför kommande läsår.