Skarpa Uppdrag x Generation Pep

Barn och ungas hälsa är en ständigt aktuell fråga, inte minst har detta synliggjorts under den rådande coronapandemin där barn och unga är de som drabbats kanske hårdast av restriktionerna i form av distansundervisning och inställda idrotts- och föreningsaktiviteter – Generation Pep

Tillsammans med Generation Pep har vi på Framtidsfrön tagit fram ett av våra uppdrag i vårt läromedel Skarpa Uppdrag – Ett läromedel som skapar möjligheten att lösa riktiga uppdrag från företag och organisationer runt om i Sverige.

Här får eleverna möjlighet att, genom att arbeta entreprenöriellt och innovativt, också ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till att arbeta fram egna idéer och lösningar på verkliga problem

Vi tackar Carolina Klüft för hälsningen och ser fram mot era kreativa bidrag på deras uppdrag!