Nytt uppdrag till Skarpa Uppdrag från Mirage Game Studios, Embracer Group och The Great Journey!

Det finns snart 3 miljarder gamers/spelare över hela världen – en gigantisk målgrupp som Embracer Group idag jobbar mot och som de behöver elevernas hjälp att nå! För att möta denna målgrupp behövs rekrytering redan nu, men också i framtiden och det behöver Embracer Group säkra upp, tillsammans med elever runt om i Sverige! Med…

Läs mer

Skarpa Uppdrag x Generation Pep

Barn och ungas hälsa är en ständigt aktuell fråga, inte minst har detta synliggjorts under den rådande coronapandemin där barn och unga är de som drabbats kanske hårdast av restriktionerna i form av distansundervisning och inställda idrotts- och föreningsaktiviteter – Generation Pep Tillsammans med Generation Pep har vi på Framtidsfrön tagit fram ett av våra…

Läs mer