Skapa engagemang i distansundervisningen!

Visst måste vi träffa våra elever digitalt när det är vad situationen kräver, men utan kunskap om hur vi människor fungerar psykologiskt tror många att lösningen är enklare än vad den är.

Vi människor är designade för att mötas och interagera, göra och uppleva saker tillsammans. När vi inte får det tappar vi motivation, energi och blir deprimerade. Våra hjärnor, belöningssystem, nervsystem och annat är komplexa konstruktioner som det tar många år att lära sig förstå. Men vi har en glädjande nyhet. Du behöver bara lära dig vad du ska göra, inte hela den komplicerade vetenskapen bakom hur det fungerar.

Inte ”skärmtrött” utan ”nära-skärmen-trött”

Vi delar upp arbete och deltagande i framåt- och bakåtlutat. Det första är när man sitter fokuserad nära skärmen och interagerar via tangentbord och mus. När man gör det arbetar de främre delarna av hjärnan och mer energi förbrukas, som leder till att man blir trött snabbare.

Före pandemin deltog eleverna på ett mer bakåtlutat sätt, som när vi ser på film eller tv. Då är det andra delar av hjärnan som arbetar och gör att vi orkar längre. Därför kan vi exempelvis plöja en hel tv-serie en kväll utan att somna, men skulle vara utmattade efter ett par timmar om vi gjorde samma sak framåtlutade över datorn samtidigt som vi skulle behöva skriva saker i en chatt.

Försök därför att producera delar av eller hela lektionen så att eleverna kan ta del av det i helskärmsläge, sittande mer bekvämt i en fåtölj eller soffa. Interaktionen kan istället flyttas över till mobilen där man öppnar upp för möjlighet att skicka in frågor, delta i omröstningar och annat. På så sätt orkar man med både fler och längre lektioner.

Lägereldar skapar stabilitet

I en osäker värld blir fasta rutiner och ritualer viktiga. De som kan göras gemensamt brukar kallas lägereldar och är aktiviteter som återkommer på fasta platser eller tider. Exempel är SVT’s Hemmagympa med Sofia och Folkhälsomyndighetens presskonferenser, men också när människor en viss tid varje dag gått ut på balkongen för att applådera för vården tillsammans med sina grannar.

Som rektor eller lärare kan du bidra till att öka tryggheten i elevernas vardag genom att arrangera såna här lägereldar. Ett tips är att jobba med fasta event eller aktiviteter som är frivilliga att delta i men som återkommer på samma dag och tid varje vecka, kanske något så enkelt som ett quiz?

Gemenskap uppstår när vi gör saker tillsammans

Efter ett år med pandemi och med digital undervisning till och från är de flesta trötta på att bara titta, prata och lyssna på varandra. Vi människor är mer än den frimärksruta som syns i bild. Vi både vill och behöver använda också resten av våra kroppar.

Vi kan inte ses fysiskt men kan fortfarande aktivera oss tillsammans. Vad ska du göra i helgen är kanske ett av de största samtalsämnena i korridorerna på skolan och gemenskapen att planera tillsammans det mest saknade just nu. Testa att ändra lite i lektionen och skapa gemenskap, pröva på att spela spel, lyssna på musik, se på film och mycket mer tillsammans, utan att ni behöver samlas fysiskt.

Faktum är att det går att göra och uppleva mycket mer tillsammans på distans än de flesta tror. Det som krävs är bara att man bejakar sin kreativitet och nyfikenhet, eller tar hjälp av någon annan som har den förmågan.