Kungsmarksskolan hittade alternativ till PRAO under pandemin!

På grund av rådande pandemi har förutsättningarna för skolan förändrats på många fronter. En utmaning som skolan ställs inför är hur de ska ersätta den obligatoriska praon för sina elever. Kungsmarksskolan i Munkedal kommun genomförde en ”Arbetslivsvecka” tillsammans med Framtidsfrön under december förra året.

Initiativet till Arbetslivsveckan togs av Yvonne Silkehammar, Studie- och vägledare, och Rikard Kilborn, vikarierande lärare, i syfte att ge dem insikter och kunskaper om arbetslivet. Innehållet av veckan var en rolig blandning – digitala föreläsningar, uppgifter och kontakt med företag var kärnan i upplägget.

Den stora utmaningen var att konkurrera med praon, en vecka som många elever ser fram emot och värdesätter högt. Tack vare att vi var två plus en engagerad arbetsgrupp, kunde vi under förarbetet bolla idéer fram och tillbaka, för att sedan planera och skräddarsy ett upplägg som passade vår skola på bästa sätt.” – Rikard Kilborn

En framgångsfaktor för arbetslivsveckan var att arbetet planerades tillsammans med en engagerad arbetsgrupp, bestående av arbetslagsledare och rektor. Dessutom hade skolan ett bra samarbete med näringslivssamordnare på kommunen, vilket underlättade i arbetet med att ersätta praon.

Att ta in omvärlden i klassrummet leder till nya kontakter för elever

Framtidsfröns material Företagsorienteringen och Skarpa uppdrag var något som eleverna fick arbeta med under veckan. I Företagsorienteringen får eleverna förbereda ett företagsbesök och sedan presentera detta för sin klass. I och med att besöket genomfördes digitalt fick eleverna istället göra intervjuer via telefon eller via videosamtal. I Företagsorienteringen får eleverna träna på sina entreprenöriella förmågor. Att låta eleverna ta kontakt med företag är något som eleverna upplevde som mycket givande.

Det var superbra, kul att få lite eget ansvar och få lite nya kontakter som kanske förhoppningsvis kan leda till större chans att få sommarjobb” – Elev på Kungsmarksskolan.

Yvonne och Rikard hade ett tydligt schema på hur Arbetslivsveckan var tänkt att fortlöpa men de möttes av utmaningar under veckans gång. En av utmaningarna var att vissa elever blev klara med sina uppgifter snabbare än väntat.

Vi insåg att det gick lite fortare än planerat för eleverna att genomföra vissa uppgifter i Företagsorienteringen och de skarpa uppdragen. För att undvika att eleverna inte har något att göra fick vi komma på en lösning.” – Yvonne Silkehammar

Lösningen var att bjuda in lokala företag och organisationer som berättade om sin verksamhet och sina arbetsuppgifter. Med ett bra kontaktnät lyckades Yvonne och Rikard få till sex gästföreläsningar som hölls digitalt i klassrummen. Tack vare detta fick eleverna med sig ännu mer erfarenheter om arbetslivet.

Jag tar med mig mycket om vad yrkesverksamma har gått för väg och insett att jag inte behöver ha bestämt mig nu vad jag vill arbeta med. Inga dörrar är stängda bara för att jag väljer en specifik linje på gymnasiet” Elev på Kungsmarksskolan.

Rikard och Yvonne summerar arbetslivsveckan som lyckad, trots att det krävdes en hel del kreativa lösningar. Deras tips till andra skolor som planerar att hitta substitut till Praon delar de med sig av i en lista nedan:

  • Gör en prioriteringslista! Gör en lista på uppgifter för de eleverna som blir klara tidigare än planerat.
  • Om eleverna ska göra intervjuer med företag – försök att synka så att så många elever som möjligt genomför intervjuerna samtidigt. Och låt gärna eleverna bestämma företag själva!
  • Ha en blandning av teoretiska och praktiska uppgifter åt eleverna. Bryt gärna av en mer teoretisk del med en praktiskt.
  • Sprid ut digitala föreläsningar under tidsperioden så mycket det går. Gärna en per dag om det är möjligt.
  • Det är viktigt att det finns en arbetsgrupp kopplad till veckan. Tänk även på att få med någon som arbetar med näringslivsfrågorna i kommunen.