Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Skolverket skriver i sin värdegrund att elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och att de ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna. Detta är något vi på Framtidsfrön lyfter i flera av våra material som exempelvis…

Läs mer

5 (spännande) tips till en lyckad digital PRAO!

I tider då vanlig PRAO inte går att genomföra är en digital variant en spännande ersättare! Att PRAO är en vecka många elever ser fram mot vet vi, men vad kan vi göra för att skapa en positiv upplevelse givet situationen vi befinner oss i? Nedan följer tips på uppgifter som ni kan jobba med…

Läs mer

Entreprenöriell berättartävling tillsammans med författaren Ingela Korsell!

I vår arrangerar Framtidsfrön Värmland en entreprenöriell berättartävling för årskurs 4-6. Runt om i de deltagande skolorna får medverkande klasser komma på nya folktroväsen som hör hemma i vår nutid. Hur ser detta väsen ut? Var bor det? Vad vill den – hjälpa till eller ställa till? Och vad kan vi lära oss? Bidragen skickas…

Läs mer

Unga saknar framtidstro och har sämre självkänsla.

I Ungdomsbarometerns årliga rapport visades det att unga oroar sig för framtiden och färre ser möjligheter att påverka den. Samtidigt skriver Dagens Nyheter om att självkänslan bland unga är lägre idag än på 1980-talet i en studie från Lunds Universitet. Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i…

Läs mer

Ny verksamhetsledare för region Östergötland!

Lär känna oss på Framtidsfrön och Anna som är ny verksamhetsledare på kontoret i Linköping för region Östergötland! Hej Anna, berätta – vem är du och vad brinner du för? Hej! Just nu är det bästa jag vet att packa ner skridskorna efter jobbet och gå ner på isen och åka skridskor med barnen. Umgås…

Läs mer