Så fungerar Skarpa uppdrag

Ny på sidan? Lugn! Här hittar du all info om hur du och din klass ska gå tillväga för att lösa ett skarpt uppdrag.

För att eleverna lättare ska få en förståelse för uppdraget och företagets/organisationens verksamhet startar uppdraget med ett antal öppna frågor. Frågorna hittar du under respektive uppdrag under rubriken ”Tips på frågor att diskutera i klassrummet”.

När ni arbetar med frågorna kan du med fördel använda dig av EPA-modellen. Ni kan lösa uppdragen i helklass eller dela upp klassen i grupper där varje grupp arbetar med sin egen lösning på uppdraget.

Tänk på att ge eleverna utrymme för sina entreprenöriella förmågor genom att de får skapa en modell, film, affisch, broschyr, power point eller något annat för att visa upp sin lösning. Låt elevernas fantasi flöda. Tänk på att även presentationen är en del av tävlingen!

För att öka samverkan mellan samhället och skolan så lämnar våra uppdragsgivare i största möjliga mån feedback på lösningarna som skickas in till dem.

Via vår projektbank har du tillgång till flera olika övningar som du kan skicka ut digitalt till dina elever, t ex hur man gör en kampanj eller tidplan. Du har även tillgång till ett flertal utvärderingar som kan hjälpa er i tävlingen!

Skicka in bidrag

När ni känner er klara med uppgiften skickar in ert bidrag till skarpauppdrag@framtidsfron.se 

  • Skriv ”Skarpa uppdrag” i ämnesraden.
  • Filen ska vara i PDF eller MP4-format.
  • Döp bifogade filen till skola.klass.förnamn.uppdragsgivare

Lycka till!