Praobloggen

Här kommer du hitta inlägg från högstadieelever runtom i Sverige som arbetat med vårt material Digital prao. De kommer med text, bild eller video kunna visa upp företagsbesök de har gjort i arbetet med Företagsorientering. Tanken är att du via den här bloggen ska kunna få en bred bild över olika yrken och arbetsplatser från hela landet ur ett ungdomsperspektiv.

Välkommen till PRAO bloggen!

Här kommer du hitta inlägg från högstadieelever runtom i Sverige som arbetat med vårt material Digital prao.