Prislista för medlemskap

  • Medlemskap för kommuner, organisationer eller företag är enligt fastställande på årsmötet 2019, 8000:- per år.
  • För enskild skola 1000:- per år.
  • I medlemskapet ingår den digitala processutbildningen för all skolpersonal i respektive kommun.
  • Undantag är Stockholm och Malmö. Där ingår inte processutbildningen och priset för den beräknas enligt följande: 8000:- i medlemskap + 200:- per grundskola som ska ha tillgång till utbildningen.
  • För enskild som ej tillhör en medlemskommun kostar kursen 900:-.

Vill din kommun, skola eller ditt företag bli medlemmar?