Integritetspolicy

Framtidsfrön

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

1.1 Denna integritetspolicy gäller när Framtidsfrön Ideell Förening (”Framtidsfrön”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 802420-9564, Järnvägsparken 4, 591 35 Motala, utför behandling av personuppgifter som avser personer som är anställda vid en medlemskommun eller medlemsskola eller som är enskilda användare (”du”, ”dig”, ”dina”). Framtidsfrön behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

2. Ändamålen med behandlingen

2.1 Framtidsfrön behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med din arbetsgivare eller uppdragsgivare. Framtidsfrön måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter som Framtidsfrön erbjuder och du kan därför inte ta del av Framtidsfröns tjänster utan att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2 Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med dig.

2.3 Framtidsfrön använder aldrig en elevs personuppgift i något syfte.

3. Personuppgifter som behandlas

3.1 En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Framtidsfrön samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på vilken typ av tjänst du tar i anspråk.

3.2 Följande personuppgifter kommer Framtidsfrön att samla in från dig när du använder Framtidsfröns tjänster via framtidsfron.se:

Uppgift om din identitet  –  förnamn, efternamn.

Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats,

Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till Framtidsfrön, eller utställa faktura.

4. Mottagare av personuppgifter

4.1 Framtidsfröns tjänst förutsätter att vi tar hjälp av IT-utvecklare, leverantör av hemsida och andra leverantörer. Framtidsfrön kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att (i) uppfylla avtalet med dig, (ii) efterleva lag, författning eller beslut.

4.2 Inga personuppgifter som Framtidsfrön behandlar förs utanför EU/EES av Framtidsfrön eller Framtidsfröns leverantörer.

5. Bevarande av personuppgifter

5.1 Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan.

5.2 Framtidsfrön är skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

6. Informationssäkerhet

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer Framtidsfrön att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

7. Cookies

7.1 På Framtidsfröns hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att följa vad du gör på hemsidan.

7.2 Det finns två typer av cookies:

En permanent cookie som ligger kvar på din dator under en bestämd tid.

En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

7.3 Framtidsfrön använder cookies för att framtidsfron.se ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering.

7.4 Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om dig genom cookies.

7.5 Du kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

7.6 Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

7.7 Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet.

8.2 Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

8.3 Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Framtidsfrön kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

8.4 Du har rätt att begära att Framtidsfrön rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Framtidsfrön har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

8.5 Du har rätten att begära att Framtidsfrön raderar dina personuppgifter. Framtidsfrön kommer då att radera personuppgifter som Framtidsfrön inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Framtidsfrön kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Framtidsfrön kommer alltid att bemöta dig och förklara sin syn på vilka personuppgifter som Framtidsfrön har rätt att fortsätta behandla.

8.6 Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

8.7 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Framtidsfröns kontaktperson för dataskydd:

Sofia Talborn Björkvi

sofia.talborn.bjorkvi@framtidsfron.se

072-339 49 59