Framtidsfrön främjar samverkan mellan klassrum och omvärld genom ett entreprenöriellt förhållningssätt

Genom att vara bryggan mellan klassrummet och omvärlden vill vi bidra till att elever möter omvärlden med självförtroende och med de förmågor som yrkeslivet efterfrågar idag.

Vill du arbeta hos oss?

Framtidsfrön letar efter en ny medarbetare till kontoret i Stockholm

På gång

Här ser du vad som är på gång hos Framtidsfrön. Håll utkik så att du inte missar något spännande evenemang!

Pressmeddelande

Studiebesök från klassrummet – en ny satsning av Framtidsfrön

Läs mer

Hur arbetar ni på Framtidsfrön?

Skolverket har publicerat två reportage om hur Framtidsfrön kan stötta skolan genom utbildningar och aktiviteter. Häng med när Mattias Walan träffar elever och lärare – två exempel på hur vi kopplar skolan till framtid och samhälle och hur vi väcker motivationen hos elever!

Läs mer

Glödande stål, rytande ugnar och kolossala maskiner – direkt i ditt eget klassrum!

Nu lanserar vi Interaktiva studiebesök! I Framtidsfröns plattform kan eleverna besöka ett stålföretag och lära sig mer om olika yrken samtidigt som eleverna får lösa kluriga och roliga uppgifter som är kopplade till verkliga utmaningar som yrkesverksamma ställs inför.

Läromedel kopplade till läroplanen

Våra material fokuserar på öppna uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp, deras kommunikativa förmågor och utgår ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva i och driver sitt eget lärande.

Varje läsår inspirerar vi 5 000 pedagoger och 12 000 elever genom våra utbildningar och aktiviteter!

Vår plattform erbjuder lektionsklara uppgifter

Vad sägs om att förbereda dina elever för prao eller studiebesök? Lösa uppdrag från arbetsgivare eller till och med ta in en arbetsplats i klassrummet? Allt det här hittar du i vår plattform!

Utbildningar & aktiviteter

Framtidsfrön har flera olika utbildningar inom entreprenörskap i skolan.
Grunden i alla våra utbildningar är det entreprenöriella. Vi vänder oss
till all skolpersonal och anpassar utbildning efter målgrupp.

En inblick i livet utanför skolan!

Eleverna får möjlighet att ta del av en inspirerande och engagerad föreläsare som pratar om verkligheten utanför skolan. Lektionens mix av arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap där eleverna får möjlighet att reflektera är ett bra komplement till den övriga undervisningen i skolan.

Frida Lagemyr, Studie- och yrkesvägledare, Ekdalaskolan

Nya Skolan i Lilla Edet ger Framtidsfrön betyg 5/5!

Vår workshop med Framtidsfrön var TOPPEN och alla vi, från Förskoleklass till åk 9, tyckte att den var bra. Allt från upplägg, delaktighet, innehåll och genomförande. Hoppas att fler skolor har möjlighet att gå denna Workshop!

 

Kicki Lindh, Specialpedagog, Nya Skolan Lilla Edet

Framtidsfrön kompletterar!

Framtidsfröns insatser är ett väldigt gott komplement till mitt och skolans arbete. Det finns en stor vinst med att föräldrar och elever får samma information kring arbetsmarknaden och det förstärker mitt arbete när flera säger samma sak men på olika sätt. Framtidsfrön är flexibla och lätta att arbeta med och hjälper oss i vårt uppdrag.

Helena Beckman, Studie- och yrkesväglerade, Mariebergsskolan i Motala

Få tillgång till digitala läromedel och övningar som är lektionsklara!