Digitala arbetsmarknadsdagar

Istället för fysiska arbetsmarknadsdagar finns här 10 filmer med intervjuer av olika branscher. Filmerna är mellan 10-18 min långa. Frågorna som ställs är frågor som elever brukar ställa på Arbetsmarknadsdagarna till de yrkesföreträdare som deltar. En film riktar sig till dig som är lärare att se innan du visar eleverna branschfilmerna.

De digitala arbetsmarknadsdagarna är ett samarbete mellan Framtidsfrön och Linköpings kommun. Tack till alla företag och branscher som vill dela med sig av just sin vardag!

Information till läraren

Försvarsmakten

Utbildningsbranschen

Skönhetsbranschen

Installatörsbranschen

Hotell & Restaurang

Transportbranschen

Naturbrukbranschen

Industribranschen

Vårdbranschen

Byggbranschen