Innovation och Teknik – Snilleblixtarna

Vad är Snilleblixtarna?

Under 30 år har Snilleblixtkonceptet genomförts i skolor över hela Sverige och uppmuntrat barn och ungas intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Hösten 2021 tog Framtidsfrön över Snilleblixtarna för att fortsätta utveckla och driva konceptet – konceptet/metoden uppmuntrar riktigt unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Med ett enkelt entreprenöriellt förhållningssätt ges eleverna möjlighet att själva påverka sitt lärande på ett spännande sätt, vilket leder till motivation och engagemang.

Varför använda konceptet?

Det handlar bland annat om kompetensförsörjning. Snilleblixtmetoden använder fantasi, kreativitet och elevernas egen drivkraft till att komma på både tekniska uppfinningar och andra innovationer. Det känns väldigt naturligt att stimulera intresse och arbetssätt tidigt i grundskolan, eftersom i princip alla elever tar emot det positivt. På sikt innebär det att flera, både tjejer och killar oavsett bakgrund, kommer att välja tekniska linjer på gymnasie- och högskolenivå vilket är av stor vikt för svensk industri och hela samhället.

Vilka uppmuntras använda konceptet?

Konceptet riktar sig i första hand till pedagoger, som arbetar från förskoleklass och upp t.o.m. årskurs 6 i skola eller fritids. En halv dags introduktionsutbildning gör att man direkt kan starta upp arbetet med stöd av tydliga lärarhandledningar, samt tips och idéer från hemsidan.

Vad händer i processen?

Pedagogen får tydliga redskap att kunna stötta elevernas förmåga att tro på sig själva och sina idéer, förmågan att utforska omvärlden, lösa problem som dyker upp i vardagen samt att praktiskt tillämpa sina kunskaper och sin fantasi för att förverkliga idéer och drömmar.

Det här går vi igenom tillsammans!

 1. Se klassrummet med nya ögon
  Allt vi har omkring oss är en uppfinning eller en innovation. Här får eleverna undersöka vad det finns för saker i klassrummet. De väljer ut en produkt och undersöker hur den fungerar, vilket behov den löser och vilket material den innehåller.
 2. Kreativ verkstad
  Här är det dags att väcka fantasin och skaparglädjen hos eleverna. Utifrån det medtagna materialet som finns i klassrummet får nu eleverna prova att bygga nya saker och fundera över vad dessa skulle kunna ha för funktion.
 3. Undersöka uppfinnare
  Här får eleverna välja en uppfinning som de tycker är spännande och sedan ta reda på fakta om uppfinnaren som skapat produkten/tjänsten. Vad var det för problem som gjorde att uppfinnaren valde att skapa uppfinningen.
 4. Klura kring framtiden
  Så vad är det som inte finns men som borde finnas? Här får eleverna att börja utveckla nya innovationer som kan skapa värde för någon i framtiden.
 5. Bygga modeller
  Nu får eleverna börja bygga modeller av sina produkter och tjänster. Här är fokus på kreativitet och de eventuella justeringar som sker när vi går från teori till praktik.
 6. Visa upp
  Arrangera en utställning/vernissage där eleverna får möjlighet att visa upp sina innovationer och samtidigt få en naturlig koppling till omvärlden.

Extra – Sortera
Som pedagog är det alltid smart att använda det som sker i klassrummet som lärmoment. Låt eleverna sortera allt resterande material utifrån plast, papper, metall mm. Välj om ni vill förvara materialet till nästa innovationsresa eller om ni vill passa på att gå till närmsta återvinning och låta eleverna vara med och slänga. 

Bokning

Varmt välkommen att kontakta oss via info@framtidsfron.se för att ta reda på mer eller för att skräddarsy den utbildning eller workshop ni söker.