Drömprojektet
För: Åk 3-6 

Med hjälp av Drömprojektet kan hela klassen tillsammans träna på att driva ett riktigt projekt från start till mål. Med utgångspunkt från klassens gemensamma dröm samt elevernas idéer och talanger, planerar och genomför eleverna aktiviteter som tar dem mot målet. Det kan t ex handla om att klassen vill arbeta in pengar till en gemensam klassresa. Drömprojektet gör det möjligt för en klass att tillsammans driva ett företag i den allra enklaste formen.

 

Processen börjar med att klassen gör en enkel budget och affärsplan till sitt Drömprojekt. De bestämmer sedan en eller flera aktiviteter som ska genomföras, tex marknads/torgdag, teaterföreställning, skoldisco mm. På samma gång som Drömprojektet ger eleverna insikt i hur ett företag fungerar, övar man sig på att samarbeta och tänka kreativt.

Bli medlem!
Bli medlem och få tillgång till all information här på hemsidan.