Innovationsdag
Målgrupp: F-9 samt pedagogerna för dessa elever

Vi på FramtidsFrön hjälper dig och din skola att planera och genomföra en innovationsdag för era elever.  Detta arbete innebär att eleverna lär sig mer om uppfinningar och innovationer. Eleverna får ta fram egna idéer genom en strukturerad och kreativ process.  Detta sker i grupper, som är noga genomtänkta för att öva mod, delaktighet, handlingskraft och medarbetarskap.
 
I slutet av arbetsprocessen presenterar eleverna sin idé för kamrater och eventuella ”drakar” (jury) som ger dem feedback.  
 
Tanken är att det är ni pedagoger som genomför dagen praktiskt, men vi finns till hands som stöd under planering & förberedelse. 
 
Upplägget (anpassas efter skolans/gruppens förutsättningar): 
- Vi träffar ansvariga för arbetet och gör en grovplanering efter skolans förutsättning
- Utbildning av pedagoger i entreprenörskap (2-3 h )
- Planering & stöd till pedagoger inför dagen (1,5 h)
- Genomförande av dagen

Pris: Offereras (Beror bland annat på omfattning och gruppstorlek)
 
Bedömning: 
Under dagen kan man tänka sig att följande saker kan bedömas: (se PDf nedan)
 
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här