FröRetaget
För: Årkurs 3 till 6
Du hittar det: Elevhäfte & lärarhandledning.

Med hjälp av Frö-Retaget kan hela klassen tillsammans träna på att driva ett riktigt projekt från start till mål. Med utgångspunkt från klassens gemensamma dröm samt elevernas idéer och talanger, planerar och genomför eleverna aktiviteter som tar dem mot målet. Det kan t ex handla om att klassen vill arbeta in pengar till en gemensam klassresa. Frö-Retaget gör det möjligt för en klass att tillsammans driva ett företag i den allra enklaste formen. 
 
Processen börjar med att klassen gör en enkel budget och affärsplan till sitt Frö-Retag. De bestämmer sedan en eller flera aktiviteter som ska genomföras, tex marknads/torgdag, teaterföreställning, skoldisco mm. På samma gång som Frö-Retaget ger eleverna insikt i hur ett företag fungerar, övar man sig på att samarbeta och tänka kreativt.
 
 
Läroplanen
Här kan du se kopplingarna till LGR11.
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
Lärarhandledning
Vi har under våren 2014 tagit fram en lärarhandledning för att underlätta ditt arbete med Frö-Retaget
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
 
Pedagogisk planering
Här är ett stöd för elevernas planering. Det är en wordfil som du antingen kan skriva ut till eleverna eller som de kan fylla i på datorn. Se länk nedan.

För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
 
Att komma på en idé
Här hittar du mer information om kreativtet & uppfinningar

Kreativitetshäfte 

Om uppfinningar & innovationer 
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
Provläs elevhäftet
Här kan du provläsa elevhäftet. 

Vill du beställa häftet gör du det här.