Företagsorientering
För: åk 7 (6) till åk 9
Du hittar det: Lärarhandledning & kopieringsunderlag i samma bok.
 
Företagsorienteringen går ut på att elever i små grupper får besöka lokala företag och lära sig om olika branscher och yrken. Besöken förbereds noga och presenteras sedan för hela klassen. Eleverna lär känna det lokala näringslivet samtidigt som de får en större förståelse för skolans teoretiska kunskap kopplat till den praktiska tillämpningen i arbetslivet. Materialet används ofta som ett alternativ eller komplement till PRAOn.
 
Eleverna delas in i mindre grupper och varje grupp får besöka ett eller flera företag under läsåret.
 
Eleverna får noggrant förbereda sig med frågor att ställa vid besöket. Efter besöket gör sedan varje grupp en presentation av sitt företag och redovisar inför klassen. Ett möjligt påbyggnandsmoment i Företagsorienteringen sker genom att företagen skickar med en arbetsuppgift som eleverna löser i skolan. Det ger eleverna en större förståelse kring skolans teoretiska kunskap kopplat till den praktiska tillämpningen i arbetslivet.
 
Företagsorienteringen innebär träning i social kompetens, presentationsteknik och förmåga att tala inför en grupp samtidigt som det ger insikt i många olika yrken samt kunskap om företagande. De flesta ordinarie ämnen kan integreras i processen. Genom att arbeta med Företagsorienteringen kan klassen lära känna flera olika företag under ett läsår. Eleverna bygger på samma gång ett eget kontaktnät utanför skolan.
 
 
Tips inför arbetet
Här nedan har vi sammanställt några viktiga saker att tänka på inför arbetet med FöretagsOrienteringen. Arbetet  består av många delar, så vi har även gjort en checklista för att underlätta för dig som pedagog. Ladda gärna hem PDF-filerna nedan!
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
Lgr11 & Företags-
Orienteringen
Här kan du läsa om vilka ämnen och dess mål som berörs när du arbetar med Företagsorienteringen.
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
Pedagogisk planering
Här är ett stöd för elevernas planering. Det är en wordfil som du antingen kan skriva ut till eleverna eller som de kan fylla i på datorn. Se länk nedan.
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
 
 
Utvärdering
Här får du ett förslag till utvärdering som du kan göra med eleverna efter att ni har arbetat med Företagsorientering. Denna utvärdering kan du göra både individuellt och i grupp.
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
Temavecka för nior
- Företagsorientering som en del
I Motala arbetar studie- och yrkesvägledarna tillsammans med en temavecka för niorna varje höst. Istället för att vara ute på en arbetsplats och göra sin prao får eleverna under en vecka koncentrera sig på sin framtid och möta många olika yrken och branscher. Läs mer om deras arbete här.
 
Fördjupnings-
uppgifter
Här har vi samlat några idéer kring hur man kan bredda/fördjupa sitt arbete då man arbetar med Företagsorienteringen. 
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
Elevövning - att ställa frågor
Här är en övning som man kan göra för att få eleverna att komma på bra frågor inför företagsbesöket.
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
 
Tema Arbetsliv - planering & inspiration
Från Trojenskolan, Skänninge har vi fått ett tips på hur man kan arbeta med Tema Arbetsliv. De har bland annat arbetet med sambedömning. 

Lärarna som varit involverade är Susanne Malmström, Eva Laudon, Lotta Andersson, Solbritt Rosenstam, Johan Hjalmarsson och Jonas Bohlin. Vi tackar för tipset & inpirationen!

Se deras upplägg i PDF-filen nedan. Den äre genomförd i år 8. 
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här