Låt dig inspireras av materialen
Inspirationsmaterialen syftar till att bejaka och utveckla elevernas inneboende företagsamhet,  nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. De underlättar för skolor att arbeta med den entreprenöriella processen.

Plocka, kombinera och inspireras av materialen - och gör dem till ditt!
 
Våra inspirationsmaterial passar åldersgrupper från förskolan upp till årskurs 3 i gymnasiet.

Till varje material har vi kopplat de olika målen i LGR11 eller Lpfö98. Du hittar detta under respektive material. 
 
FöretagsOrienteringen
För:
 Åk (6) 7 till 9 
 
Företagsorienteringen går ut på att elever i liten grupp får besöka lokala företag. Besöken förbereds noga och presenteras sedan för hela klassen. Eleverna lär känna det lokala näringslivet samtidigt som de ordinarie skolämnena får en ny innebörd. Det används ofta som ett alternativ eller komplement till PRAOn.


Läs mer->
FröRetaget
För:
åk 3-6 
 
Frö-Retaget handlar om att driva företag i den allra enklaste formen. Eleverna börjar med att tänka ut sin gemensamma önskedröm som de sedan ska jobba tillsammans mot. På samma gång som Frö-Retaget ger eleverna insikt i företagande övar de sig på att ta ansvar, samarbeta och tänka kreativt.

Läs mer här->

Make a difference
För: Förskoleklass - åk 9

Make a difference är ett inspirationsmaterial där elever kan lösa olika uppdrag åt företag och organisationer. Alla uppdrag är verklighetsbaserade och bygger på miljö-, etiska och moraliska dilemman som företagen/organisationerna har identifierat. Det kan också handla om att lösa vardagsproblem. I Make a difference finns en variation av verkliga uppdrag levererade av både lokala, regionala och nationella företag och organisationer.

Läs mer ->
 
RadioAktiv
För:
Förskola till Gy
 
Finns det ett intresse att genomföra ett mediaprojekt tillsammans med andra skolor? Då är Radio-Aktiv perfekt. Det är ett bra sätt att skapa intresse för teknik och media samtidigt som eleverna får träna sin inneboende företagsamhet. Under en hel dag sänder en eller flera skolor live-radio på en tillfällig FM-frekvens i närområdet. Man arbetar ämnesövergripande med fokus på medarbetarskap. Här syns tydligt att alla förmågor är lika viktiga.

Läs mer->
 
HandsOn
För:
 Åk 7 till 9 
 
I HandsOn är målet är att eleverna ska genomföra en marknadsdag. Tyngdpunkten ligger på marknadsföring av en egen idé.

Eleverna lär sig om företagande, projektarbete, ekonomi och att arbeta i grupp. 

Materialet finns på både svenska och engelska.

Läs mer->