Entreprenöriellt förhållningssätt
I det entreprenöriella lärandet innefattar vi förhållningssätt, arbetssätt, lärprocesser och metoder som leder till att elever i skolan får bejaka och utveckla sina företagsamma förmågor. Mycket i det entreprenöriella lärandet går att känna igen och används sedan lång tid i den svenska skolan. Det entreprenöriella lärandet är bland annat tematiskt, elevaktivt, verklighetsbaserat och ett sätt för eleverna träna sin kreativitet.

En komponent som vi menar särskiljer det entreprenöriella lärandet från annat lärande, är att lärandet sker i samverkan med närsamhället utanför skolan. Om eleverna får känna att det de gör i skolan är på riktigt och att det är något som de blir engagerade i så känner de ökad lust att lära.

Pedagogens roll i det entreprenöriella lärandet är att vara medarbetare i elevernas lärprocesser. I det entreprenöriella lärandet finns många olika frågor och svar - facitkulturen är avlagd. Lärandet sker på många olika sätt och lärarna visar tillit till att eleverna når sina mål om de själva får vara aktiva och experimentera sig fram.

I det entreprenöriella lärandet blir många fler förmågor hos barnen synliga. Det leder till att fler elever får känna sig sedda och uppskattade och får en större självkänsla i skolan.