Rapport Att mäta det omätbara


Denna rapport presenterar en förstudie med syfte att testa en ny mätmetod för att se
effekter av entreprenöriellt lärande i grundskolan. I studien har en app-baserad, känslomässig
mätstrategi använts som sedan har kopplats till kvalitativa djupintervjuer av
elever samt av deras föräldrar och lärare.
Forskarteamet har följt sju högstadieelever på två olika skolor i två Västsvenska kommuner
då eleverna har medverkat i FramtidsFröns projekt ”Radio-Aktiv”. Projektet pågick
under perioden oktober – december 2013 då eleverna skulle producera och sända egna
live-radio program i Göteborgs Närradio 103.1.
Studien genomfördes av Carin Sävetun, verksamhetsansvarig för FramtidsFrön i Väst
samt Martin Lackéus, doktorand sedan 2009 i entreprenöriell utbildning på Chalmers
Tekniska Högskola (Chalmers School of Entrepreneurship). Ladda ner rapporten här