Lästips
Här hittar du tips på böcker och litteratur. Har du tips som du vill sprida - hör av dig till oss!
Här finns en litteraturlista på boktips att ladda ner!
 
Entreprenöriell pedagogik i skolan
Entreprenörskap, ska enligt regeringes strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, "löpa som en röd tråd" genom hela skoltiden. Denna bok tar upp intressant frågor för diskussion som; När utvecklas elevers lärande? Vad krävs för att ett meningsfullt lärande ska kommat till stånd? På vilka sätt kan man i skolan arbeta för att innehåll och former ska relatera till elevernas livsvärld? Genom att diskutera dessa komplexa frågor bidrar denna bok till en ökad kunskap om hur entreprenörskap kan förstås och öppnar upp för diskussioner om elevers lärande och specifikt entreprenöriellt lärande.
För att se resten av artikeln måste du vara medlem och inloggad.
» Logga in här
» Bli medlem här
 
Jakten på demokrati i förskolan
Alla som arbetar i förskolan vet att barn har rätt att komma till tals. Men hur skapar man förutsättningar för att inflytande och delaktighet i praktiken är inte lika självklart. 

Inflytande och delaktighet på barns villkor är något annat är att erbjuda barn en uppsjö valmöjligheter. Barn ska bli lyssnade på. De ska bli respekterade. Deras initiativ och nyfikenhet ska ta på allvar och i möjligaste mån bejakas. Jakten på demokrati i förskolan är en bok för dig som vill fundera mer på hur demokrati i förskolan kan funger för de yngsta  i vårt utbildningsväsende.
 
Av Gabriella Ekelund (Sveriges Utbildningsradio 2011)
 
ISBN 978-91-25-09030-1